Εκπαιδεύστε το Προσωπικό σας

Η σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα αποδίδει στον παράγοντα γνώση καθοριστικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη. Το ανθρώπινο κεφάλαιο κατέχει ξεχωριστό ρόλο στην προσέγγιση της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Mια επιχείρηση αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της, εφόσον διαθέτει πόρους που είναι πολύτιμοι, αναντικατάστατοι και δεν είναι δυνατόν να απομιμηθούν. Έτσι, τo ανθρώπινο κεφάλαιο καθίσταται η σημαντικότερη πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης καθώς είναι εκείνο που κατέχει τη γνώση.

Η εκπαιδευτική μου προσέγγιση αποτελείται από 4 διακριτές μορφές:

  • το "γνωρίζω τι" (know-what),
  • το "γνωρίζω γιατί" (know why),
  • το "γνωρίζω πώς" (know how) και
  • το "γνωρίζω ποιόν" (know-who)


60' Συμβουλευτική Μάρκετινγκ Χωρίς Κόστος
 

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Πώς λειτουργεί ο πελάτης σας; Προσεγγίστε τον με την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ ειδικά για εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερα >

Σεμινάρια Μάρκετινγκ

Εργαστήρια Μάρκετινγκ Ομαδικής Συμβουλευτικής που βοηθούν τη Μικρή Επιχείρηση να αναπτυχθεί και να βρει λύσεις στις δικές της ανάγκες.

Περισσότερα >

Μάρκετινγκ Προϊόντων

Οι καταναλωτές κατακλύζονται και συχνά η επιλογή είναι δύσκολη. Τι κάνει τους καταναλωτές να επιλέξουν ένα προϊόν αντί κάποιου άλλου;

Περισσότερα >

podcast-marketing-simvoules